Sahaj Patrika

Sahaj Patrika - सहज पत्रिका देस बिदेस को खबर तथा मनोरंजन को साथ्

Responsive Ads Here

Wednesday, October 20, 2021

किन हवा ई जहाज-मा यात्री-हरूको लागि पैराशूट हुदैन?

October 20, 2021
कि-न हवा ई जहाज-मा यात्री-हरूको लागि पैराशूट हुदैन? १. पैराशू-ट चलाउन को लागि धेरै टेक्नि-कल जानकारी र दक्ष-ता चाहिन्छ। एक साधा-रण व्यक्ति...

घर-मा कमि ला आउनु ले यस्तो अर्थ दिन्छ, यस्तो हुन सक्छयी ५ जीव घरमा पसे यस्तो हुन्छ

October 20, 2021
  घर - मा कमि ला आउनु ले यस्तो अर्थ दिन्छ , यस्तो हुन सक्छ यी ५ जीव घरमा पसे यस्तो हुन्छ   घर मा कमि ला आउनुले यस्तो...