Sahaj Patrika

Sahaj Patrika - सहज पत्रिका देस बिदेस को खबर तथा मनोरंजन को साथ्

Responsive Ads Here
Showing posts with label BIBIDH. Show all posts
Showing posts with label BIBIDH. Show all posts

Wednesday, October 20, 2021

किन हवा ई जहाज-मा यात्री-हरूको लागि पैराशूट हुदैन?

October 20, 2021
कि-न हवा ई जहाज-मा यात्री-हरूको लागि पैराशूट हुदैन? १. पैराशू-ट चलाउन को लागि धेरै टेक्नि-कल जानकारी र दक्ष-ता चाहिन्छ। एक साधा-रण व्यक्ति...

घर-मा कमि ला आउनु ले यस्तो अर्थ दिन्छ, यस्तो हुन सक्छयी ५ जीव घरमा पसे यस्तो हुन्छ

October 20, 2021
  घर - मा कमि ला आउनु ले यस्तो अर्थ दिन्छ , यस्तो हुन सक्छ यी ५ जीव घरमा पसे यस्तो हुन्छ   घर मा कमि ला आउनुले यस्तो...