Sahaj Patrika

Sahaj Patrika - सहज पत्रिका देस बिदेस को खबर तथा मनोरंजन को साथ्

Responsive Ads Here

Wednesday, October 20, 2021

किन हवा ई जहाज-मा यात्री-हरूको लागि पैराशूट हुदैन?

कि-न हवा ई जहाज-मा यात्री-हरूको लागि पैराशूट हुदैन? १. पैराशू-ट चलाउन को लागि धेरै टेक्नि-कल जानकारी र दक्ष-ता चाहिन्छ। एक साधा-रण व्यक्तिबाट, हामी आशा गर्न सक्दैनौं कि उहाँले धेरै बुझ्नु-हुनेछ र समयको पछि लाग्न सक्षम हुनेछ। विमान-मा आकस्मिक ढोकाहरूको घोषणा गर्दा, धेरै मानिस-हरूले यसलाई सुन्न सक्दैनन्। यदि पैराचुट दिइएको छ भने त्यहाँ कुनै लाभ हुने-छैन। २. यो क-डा आपातका-लीन अवस्थामा कत्ति समय मि-ल्छ भन्न गाह्रो छ। केही सेकेन्ड भित्र विमा-न को इस्थिती बिग्रन सक्दछ र ड्राइ-भ गर्न सक्छ। सदा गतिमा धेरै नि-र्भर गर्दछ। त्यहाँ मानि-सहरु भाग्न र आकस्मिक ढोकामा जानको लागि पर्याप्त समय हुनेछैन। ३. यस समस्या-को लागि, पैराचुट सधैँ पायल-टको सिटसँग सम्बन्धित छ र विशेष कार्यान्व-यनयोग्य सीट (इजेक्ट योग्य) प्रयोग गरिन्छ। क्यान्स-र विस्फोट एक बटन थिचिए-को छ र दोस्रो भाग-को भाग सिट सहित पायलट विमान बाहिर एक बलियो झ-टका साथ फेंकिएको छ। यो यात्री वि-मानमा राख्न सम्भ-व छैन। के सम्भवतः सम्पूर्ण विमानको छत झिक्न सम्भव हुन स-क्छ ४. बाहि-र निस्कने यात्री यात्रीको शरी-रमा एकदम राम्रो असर हुन सक्छ। मा-न्छे बेहोश हुन सक्छ, रीढ़ की हड्डी तोड्न सक्छ, र धेरै अधि-क यस सन्दर्भ मा जवाफ देख्न सक्छन्। ५. अब क-ल्पना गर्नुहोस् कि यदि मानिसहरू अगाडि ढोका-मा जम्पर गर्न प्रयास गर्दछन्, त्यहाँ- धेरै समस्याहरू हुन सक्छ। यो स-म्भव छ कि मानिसहरू सीधा टर्बाइन-मा जान्छन् र जीवि-त रहन सक्दैनन्। यदि त-पाईं पछाडी ढोकाबाट जम्प गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ भने पनि विमानको पूंछ पङ्क्ति-सँग ट्वीइड गर्नुहोस्। ६. सबै-भन्दा ठूलो समस्या मान्छे-हरूको डर नियन्त्र-ण गर्न हुनेछ। माथि चि-त्र मा, हेर्नुहो-स् कि कति कडा ग्यास छ। जब उडान सामान्य-तया बन्द हुन्छ, उडा-नको पहिलो चरण-मा उभिएर पछि सामा-नहरू सामान उठाउन थालेपछि पनि घोषणा पछि। यस्तो अवस्थामा, यदि पा-यलटले आकस्मिक घोषणा गरेको छ भने त्यस पछि के हुनेछ? विमान भित्र एक आतंक हुने-छ। त्यहाँ केही हुनेछ जो कूद गर्न तया-र हुन सक्छ। केहि ढोकामा जानुहोस् र ढोका बन्द गर्नुहोस्, विशेष गरी मानि-सहरूले मलाई जस्तै। एक पार्क पार्क सवा-रीमा बसेर कसलाई डर लाग्छ, के तिनीहरू विमानबाट जम्पि-नेछन्? म परमेश्व-रका सम्झनालाई अझ राम्ररी बुझ्दछु। ७. अर्को- प्रमु-ख समस्या उचाई छ। अनुभवी- अनुभवी पैच-च्युटर पनि १५००० फीट- उचाइमा देखिन्छ, तर या-त्री विमान-स्थल ३०००० देखि ३५००० फीट उचा-इ सम्म पुग्छ। यस उचाईमा ओक्सी-जन कम छ र धेरै चिसो सक्छ र यदि धेरै डिग्री-ले शून्य तल तापमान छ भने, यो पनि जी-वित हुन गाह्रो छ। ८. मानौं कि ईजेप्टे-बल सीट सबैको लागि विमानमा राखि-यो र सबै प्रावि-धिक आवश्य-कताहरू भेटिए। अब विमान भारी हुनेछ त्यस-पछि स्पेस कम हुनेछ। यदि स्पेस घट्यो- भने, टिकटको मूल्य वृद्धि हुनेछ। अन्तमा तपाई-लाई हानिकारक हुनेछ। तपाईंको समयको लागि धन्यबा-द। सुझाव पनि स्वागत छ।